Een buitenlandse vakantiewoning moet aangegeven worden in de personenbelasting, hoewel het buitenlands onroerend inkomen weliswaar niet in België belastbaar is. Er geldt een vrijstelling met progressievoorbehoud waardoor het buitenlands inkomen wordt meegerekend om het tarief te bepalen op de andere belastbare inkomsten (zoals beroepsinkomsten, huurinkomsten van Belgische onroerende goederen, enz.).

In deze bijdrage een toelichting over de begrippen 'brutohuurwaarde' en 'brutohuur'.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Estate Planningsdag in Sint-Niklaas op 28.08.2019 zal Mr. Wim Vermeulen van Cazimir een seminarie geven rond "Internationale aspecten van vermogensplanning"