Een bespreking van o.a. volgende aanpassingen:

- Juridische eigendom versus economische eigendom van professioneel gerelateerde goederen
- Voortaan zijn aandelen, beroepsgoederen en cliënteel eigen goederen, maar de vermogenswaarde is gemeenschappelijk

Belangrijk gevolg: het eigendomsrecht (titularisschap) van beroepsgoederen en aandelen, komt na de ontbinding van het huwelijksstelsel onmiddellijk en van rechtswege toe aan de echtgenoot-eigenaar.

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten