Het eengemaakte wetboek zal gemeenschappelijke bepalingen voor beide rechtsvormen vennootschappen enerzijds, verenigingen anderzijds, bevatten.

Verenigingen zullen als een onderneming kunnen beschouwd worden en zonder beperking economische activiteiten mogen voeren. 

Volledig artikel en bron: Peeters Law