De langverwachte GDPR treedt op 25 mei 2018 inwerking maar er zit een nieuwe Europese wet aan te komen, nl. de Verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens in elektronische communicaties, ook genaamd de ePrivacy Verordening.

Voorlopig nog een voorstel (raadpleeg de tekst hier) maar deze "ePrivacy Verordening" zal de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC (ook Cookie Richtlijn genoemd) vervangen en de bedoeling is om de verschillende nationale ePrivacy wetgevingen te harmoniseren en in lijn te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR).

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Privacy en security in de cloud' gaat Mr. Ruben Roex (time.lex) dieper in op de privacymaatregelen en licht de spreker de problematiek verder toe vanuit de zgn. ‘cloud’dienstverlening en dit in het licht van de nationale én Europese regelgeving. Deze webinar gaat door op 21.06.2018.