De Vlaamse Ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het “Huurdecreet”). Dit Huurdecreet zou in Vlaanderen de bepalingen van de federale Woninghuurwet vervangen en primeren op de bepalingen inzake gemeenrechtelijke huur uit het Burgerlijk Wetboek.

Bron/Lees het volledige artikel: K Law

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens het webinar 'Update Woninghuur', zal Mr. Pieter Pauwels in zijn seminarie "Woninghuur" een aantal actuele topics rond huurrecht behandelen.