Op 9 november 2017 hield het Belgisch Centrum voor Vennootschaprecht een studiedag rond het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kwamen daarbij aan bod:

1. Concepten & beginselen van het nieuwe wetboek (deel 1): Alain François & Frank Hellemans (slide 3)
2. Concepts & principes du nouveau code (partie 2): Yves De Cordt (slide 38)
3. De invoering van de statutaire zetelleer: Kristof Maresceau (slide 57)
4. De kapitaalloze BV / La SRL sans capital: Diederik Bruloot & Henri Culot (Slide 70)
5. Wat verandert in het bestuur van vennootschappen en verenigingen? / Nouveautés en matière dans les sociétés et les associations: Marieke Wyckaert & Paul Alain Foriers (slide 90)
6. Titres des sociétés: Philippe Lambrecht (slide 115)
7. Uitgifte en overdracht van aandelen: Hans De Wulf (slide 146)
8. Nietigheid van besluiten en bestuurdersaansprakelijkheid: Robby Houben (slide 193)
9. Restructurations: Didier Willermain (slide 222)
10. Les modifications relatives à la résolution des conflits internes: Roman Aydogdu (slide 236)
11. Ontbinding en vereffening van vennootschappen: Eric De Bie (slide 244)
12. Overgangsrecht/le droit transitoire: Jean-Marie Nelissen Grade (slide 254)

De volledige presentatie vindt u hier.

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'Modernisering van het vennootschapsrecht' zullen o.a. prof. Bruloot en prof. Maresceau de geplande hervormingen verder toelichten.
Deze studienamiddag gaat door op 30.11.2017 in Groot-Bijgaarden of op 13.12.2017 in Beveren.