Europa verplicht haar lidstaten om in het kader van de Antiwitwasrichtlijnen tot het opzetten van een centraal register waarin de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van de in de lidstaten gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten verzameld moeten worden. 

In België gaat het om opgerichte vennootschappen, stichtingen en (internationale) vzw’s, trusts, fiduciën en gelijkaardige juridische entiteiten. 

Het zgn. 'UBO-register' is momenteel operationeel dankzij het KB van 30 juli 2018.

Een overzicht van de toegangsgerechtigden:

  1. de “bevoegde autoriteiten” (lees: de overheid);
  2. de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek;
  3. elke burger.

Volledig artikel en bron: Magnolis

Gerelateerde opleidingen

De uitvoeringsbepalingen rond het UBO-register zullen o.a. aan bod komen tijdens de studienamiddag "Schenken en maatschap" - nu deze verplichtingen ook van toepassing zijn op de burgerlijke maatschap ...

Daarnaast is er de sessie 'De burgerlijke maatschap: stand van zaken inzake schenk- en erfbelasting en overige actualia (hervorming ondernemingsrecht- en vennootschapsrecht, ...)' op onze studienamiddag "Schenk- en erfbelasting".