Het wetsontwerp m.b.t. de hervormingen van het faillissementsrecht voorzag aanvankelijk de mogelijkheid om via de aanstelling van een 'pre-curator' een faillissement in discretie (zonder publicatie) voor te bereiden - het zgn. 'stil' faillissement of 'pre-pack'.

Uit vrees voor misbruiken lag dit voorstel echter onder vuur.

Ook het Europees hof van Justitie uitte in een recent arrest haar bezwaren. In het arrest stelt het hof dat de bestaande werknemersrechten niet uitgehold mogen worden via pre-packprocedures.

Zie ook:  Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2017

Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a. tegen Smallsteps BV
Verzoek van de rechtbank Midden-Nederland om een prejudiciële beslissing
Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2001/23/EG – Artikelen 3 tot en met 5 – Overgang van ondernemingen – Behoud van de rechten van de werknemers – Uitzonderingen – Insolventieprocedure – ‚Pre-pack’ – Voortbestaan van een onderneming
Zaak C-126/16

Volledig artikel en bron: Peeters advocaten

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen in augustus staan o.a. volgende insolventie-topics op het programma: 

  • Nieuwigheden zakelijke zekerheden
  • Zekerheden en vereffening
  • Zekerheden en faillissement
  • Europees bewarend bankbeslag
  • WCO in de praktijk