In haar arrest van 05.09.2017 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) nogmaals bevestigd dat een werknemer ook op de werkvloer recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Dit vertaalt zich in een verbod voor de werkgever om kennis te nemen van de inhoud van de privécommunicatie van de werknemer indien de werknemer niet voorafgaand in kennis werd gesteld van de mogelijkheid tot controle of indien het legitiem doel dat wordt nagestreefd ook kan bereikt worden door het gebruik van minder invasieve maatregelen.

Bron/Lees het volledig artikel: Argus Advocaten

Gerelateerde opleiding

De studiedag 'Data Protection/GDPR' is een must voor elke praktijkjurist die een degelijk en gefundamenteerd advies wil geven inzake deze binnenkort in werking tredende regelgeving, en dit op alle vlakken.