In het wetsontwerp van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijft de mogelijkheid van een onderneming behouden om een bestuurder met onmiddellijke ingang te ontslaan maar... in de statuten of in de benoemingsvoorwaarden die door de algemene vergadering kunnen worden vastgelegd, kan worden voorzien dat een beëindiging van het bestuurdersmandaat enkel kan, mits naleving van een opzeggingstermijn en/of betaling van een vertrekvergoeding.

De bestuurder van een vennootschap wordt vermoed een zelfstandige te zijn. Het vermoeden is echter weerlegbaar.

Sluipt - met de mogelijkheid voor een uitstapregeling - de discussie over schijnzelfstandigheid de raad van bestuur binnen? Bovendien zijn hybride arbeidsvormen geen trend meer maar een blijvende verandering. Het risico op discussies over schijnzelfstandigen en schijnwerknemers is dus reëel.

Volledig artikel en bron: Odigo

 

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe vennootschapsrecht komt uitgebreid aan bod tijdens zowel onze Zomerse wetsdagen als onze Juristendagen.

Kijk zeker eens naar deze sessies:

Wetsdagen:

  • Governance in het nieuwe vennootschapsrecht (02.07.2018)
  • Aansprakelijkheid bestuurders binnen nieuw insolventie/vennootschapsrecht (06.07.2018)

Juristendagen:

  • Governance in het nieuwe vennootschapsrecht (28.08.2018)
  • Vennootschap en risico’s van schijnzelfstandigheid. Hoe werken met consultants en managers na een controle door de sociale inspectie’? (23.08.2018)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid de lege ferenda (28.08.2018)