Het wetsontwerp ligt momenteel ter bespreking in het parlement en de finale goedkeuring ervan wordt verwacht in het najaar van 2018. In dat geval mag de inwerkingtreding van het WVV worden verwacht in het voorjaar van 2019.

Volledig artikel en bron: Monard Law