Boek 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) bevat de regels voor de personenvennootschappen waarin de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Aangezien Boek 4 zowel de regels bevat van vennootschappen zonder en met rechtspersoonlijkheid, is voor wat betreft de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (VOF en CommV) ook Boek 2 van toepassing.

Een overzicht van de voornaamste nieuwigheden.

Volledig artikel en bron: Monard Law

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe wetgeving en haar impact komt uitgebreid aan bod tijdens onze opleidingen rond het nieuwe vennootschapsrecht:

Studiedagen: Het nieuwe vennootschapsrecht op 30.04.2019 in Lochristi en op 24.05.2019 in Kontich

Webinar Day: (3 webinars) (08.05.2019)

  1. Bestuur en governance binnen de NV 
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV 
  3. Oprichting en uitkering in de BV