In het nieuwe WVV voorziet m.b.t. de overdracht van aandelen weliswaar in dezelfde regeling als vroeger, maar deze regeling is enkel aanvullend.

Vennoten kunnen vrij bepalen hoe de overdracht geregeld wordt. Voorzien ze geen specifieke regeling dan is de oude regeling van toepassing. Wijken de statuten er van af, dan kan er een verregaande openheid gecreëerd worden.

Het zal ok niet meer nodig zijn om een algemene vergadering bijeen te roepen. Een puur schriftelijke besluitvorming volstaat.

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

Gerelateerde opleidingen

Op dag 2 van onze Zomerse wetsdagen staat het vennootschapsrecht centraal, met 2 sessies:

  1. Studievoormiddag: Aandelen en aandeelhoudersrechten - Philippe Ernst (02.07.2019)
  2. Studienamiddag: Overgangsrecht, kapitaal en schuldeisersbescherming in het nieuwe WVV - Diederik Bruloot (02.07.2019)

Ook tijdens de Juristendagen in augustus staat er heel wat vennootschapsrecht op het programma!