Intussen keurde het Parlement op 13 juli 2017 de nieuwe Insolventiewet goed. De nieuwe wet verschijnt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad en zal als boek XX in het Wetboek economisch recht (WER) worden geïntegreerd. De inwerkingtreding ervan is voorzien op 1 mei 2018. De nieuwe bepalingen zullen toepasselijk zijn op insolventieprocedures geopend vanaf deze datum. Op enkele uitzonderingen na zouden de bestaande regels dus wel blijven gelden voor reeds lopende insolventieprocedures.

Bron/Lees het volledige artikel: Schoups

Gerelateerde opleiding

Meester Eddy Van Camp en Meester Ilse Mertens lichten tijdens de Actualia Insolventie alle wijzigingen toe.