Na de ontbinding van het stelsel wordt de vermogenswaarde van de aandelen niet langer begroot op het tijdstip van de verdeling maar wel op het tijdstip van de ontbinding.

Volledig artikel en bron: Gevaco advocaten