Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake (hierna ook wel 'de Wet huwelijksvermogensrecht' genoemd) op het huwelijksvermogensstelsel van de echtgeno(o)t(e)-zelfstandige. 

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen

De diverse hervormingen in het erf- en huwelijksvermogensrecht hebben uiteraard hun impact op de redactie van (bepaalde clausules in) testamenten en huwelijkscontracten.

Wat werkt en wat niet anno 2019?

Ontdek het tijdens onze studienamiddagen: