De wijziging van het erfrecht werd inmiddels goedgekeurd in het parlement. Het betreffen een aantal ingrijpende wijzigingen die wij in deze reeks afzonderlijk zullen uiteenzetten. Voor de inwerkingstelling wordt een termijn van 1 jaar voorzien tussen de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. We besteden in deze nieuwsbrief, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, aandacht aan de technische aspecten van dergelijke verrekeningen.

In de nieuwe regeling zullen alle kinderen samen blijven beschikken over een globale reserve op de helft van de nalatenschap van hun ouders. Het beschikbaar deel wordt hierdoor vergroot tot maximaal de helft. Dit betekent dat de individuele reserve begrensd wordt als volgt: voor 1 kind: 1/2 ; voor twee kinderen 1/4; voor drie kinderen 1/6 ; voor vier kinderen : 1/8 ; voor vijf kinderen 1/10; voor zes kinderen 1/12, voor zeven kinderen 1/14.

De nieuwe wet vergroot de mogelijkheid om iemand (een eigen kind of een derde) te begunstigen met de helft van je nalatenschap zonder dat de rechten van de kinderen worden geschonden.

Bron/Lees het volledige artikel: Argus Advocaten

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich