De hervorming van het erfrecht creëert duidelijkheid en wil een einde maken aan de bestaande onzekerheid door uitdrukkelijk de overeenkomsten toe te laten die ertoe strekken om a posteriori het al dan niet voor inbreng vatbaar karakter van een schenking te wijzigen. 

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedagen Familiaal Vermogensrecht bespreekt Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir) de knelpunten uit de hervorming van het erfrecht.

Deze studiedagen gaan door op 17.05.2018 in Gent en op 07.06.2018 in Kontich.