Interessant om weten:

Het bewijs wordt vrij voor alle verrichtingen waarmee een bedrag gemoeid is van minder dan 3.500,00 EUR. Thans is dit nog 375,00 EUR. Dat het bewijs ‘vrij’ wordt gemaakt voor transacties tot 3.500,00 EUR betekent dat ook particulieren geen geschreven contract meer nodig hebben om een dergelijke overeenkomst te bewijzen, maar dat zij ook kunnen terugvallen op mails, sms’en, getuigen, vermoedens, e.d.m.. Dit sluit beter aan bij onder meer de e-commerce.

Volledig artikel en bron: Lamote Stragier

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe bewijsrecht, zowel in burgerlijke als in handelszaken, wordt uitgebreid behandeld in het seminarie dat dhr. Eric Dursin op 06.12.2018 in Kontich zal geven.