Mrs. Philippe Termote & Mathieu De Donder zetten enkele kritische gedachten op een rijtje m.b.t. het nieuwe insolventierecht.
Komen daarbij aan bod:

- Afstemming en uitbreiding van het toepassingsgebied
- Aanzet tot digitalisering
- Focus op preventie
- Voorkomen van misbruiken via gerechtelijke reorganisatie
- Versterking van (buiten)gerechtelijke minnelijke akkoorden
- Tweede kans of ‘fresh start’ voor ondernemers na faling
- Aansprakelijkheid van bestuurders en ‘wrongful trading’-regels
- Grensoverschrijdend faillissement
- Afvoering van het stil faillissement of ‘pre-pack’

Volledig artikel en bron: Ligé Advocaten

 

Gerelateerde opleiding

 

Tijdens de studienamiddag De hervormingen van het insolventierecht (14/12/2017 in Gent of 19/12/2017 in Beveren) komen we uitgebreid terug op het nieuwe insolventierecht.