Het regeerakkoord voorzag in de mogelijkheid voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen om voortaan, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een tweede pijler te verwerven die vergelijkbaar is met die van de zelfstandige bedrijfsleiders.
De Ministerraad gaf haar akkoord aan een recent voorontwerp van wet, dat het fiscaal luik van deze tweede pijler regelt.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Zie ook: Persbericht Ministerraad

Gerelateerde opleiding

De heer Paul Van Eesbeeck, juridisch adviseur en vennoot Vereycken & Vereycken Legal, behandelt dit item tijdens de studienamiddag ‘Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018’ op dinsdagnamiddag 30 januari 2018 in Kontich.