Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigt het klassieke verbod op het "leeuwenbeding", zodat aandeelhouders kunnen vrijgesteld worden van het risico op verlies. Dit is absoluut nuttig in de praktijk. 

Volledig artikel en bron: Deloitte

Gerelateerde opleidingen

Op 27.11.2018 zullen mr. Alain François en mr. Joke Pattyn (Eubelius) de impact van de nieuwe vennootschapswet op de aandeelhoudersovereenkomsten nader toelichten.