De nieuwe insolventiewetgeving voorziet in herziene aansprakelijkheidsregels. Deze gelden voor bestuurders van vennootschappen en niet voor natuurlijke personen die ondernemingen zijn maar geen vennootschapsstructuur hebben. 

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen komen de hervormingen van het insolventierecht en de impact van deze hervormingen op de aansprakelijkheid van bestuurders uitgebreid aan bod:

Sessie 23 - De hervormingen in het nieuwe insolventierecht - Mr. Dave Mertens en mr. Joost Bats (Schoups advocaten) - 30.08.2018 - Antwerpen

Sessie 17 - Impact recente en komende hervormingen op aansprakelijkheid oprichters en bestuurders - prof. dr. Philippe Ernst - 30.08.2018 - Antwerpen