In het algemeen worden de hoofdprincipes van de WCO behouden.

De schuldenaar  die voldoet aan de voorwaarden kan nog steeds opteren voor

  • (i) een gerechtelijke reorganisatie door middel van een minnelijk akkoord,
  • (ii) een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord of
  • (iii) een gerechtelijke reorganisatie door middel van een overdracht onder gerechtelijk gezag. 

De wetgever heeft evenwel een aantal punten gespecifieerd en verhelderd om tegemoet te komen aan bestaande knelpunten en lacunes in de WCO. De procedure tot gerechtelijke reorganisatie wordt strenger. 

Volledig artikel en bron: Peeters law

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!