Omdat het digitale Omgevingsloket niet 100 % operationeel en voldoende bedrijfszeker gebleken is op 1 juni 2017, werd op 24 mei 2017 middels een (spoed)decreet een uitstel tot 1 januari 2018 voorzien.

Dat betekent concreet een automatisch uitstel tot 1 januari 2018 voor alle gemeenten die om een uitstel hadden verzocht tot 1 juni 2017 en waarvan akte werd genomen door de bevoegde ministers. Het uitstel heeft tevens voor gevolg dat de oude procedureregels (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Milieuvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten) nog steeds gelden.

Volledig artikel en bron: GD&A Advocaten

Gerelateerde opleiding

Op onze Leuvense en Gentse Wetsdagen van begin juli 2017 zal mr. Bart De Becker in zijn sessie “Actua Omgevingsrecht” verder ingaan op deze problematiek.