Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat een opzeggingsclausule die vóór 1 januari 2014 overeengekomen was met een "hogere bediende", wel degelijk toegepast moet worden ter berekening van de opzegging van "stap 1" (compensatie anciënniteit t.e.m. 31 december 2013).

Aldus brengt het Grondwettelijk Hof al enige klaarheid in het vraagstuk dat in het verleden al geleid heeft tot uiteenlopende rechtspraak.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Op 11.12.2018 geven mr. Olivier Wouters en mr. Arnout Crauwels een rechtspraakoverzicht en stand van zaken m.b.t. de ontslagwetgeving: 5 jaar Ontslagwet.

Dit seminarie gaat door in Leuven.