In de nieuwe wet krijgen relaties tussen buren een prominente plaats. Het onderdeel burenrelaties bundelt en moderniseert de wettelijke bepalingen. De hervorming van het goederenrecht bundel nu alle burenproblematieken in één hoofdstuk.

Volledig artikel en bron: Gevaco

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe goederenrecht - op 31.01.2020 goedgekeurd door de Kamer - wordt tijdens de studiedag Nieuw Goederenrecht in 4 sessies uitvoerig toegelicht.