Sinds  de invoering van het nieuwe insolventiewetboek (Boek XX) op 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden verklaard. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Op 04.12.2018 zal Mr. Rik Galle een studienamiddag geven rond het nieuwe vereningingsrecht: de VZW en stichting na de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.

Deze studienamiddag gaat door in Leuven.