België is altijd vrij conservatief geweest als het op erfrecht aankomt. De nieuwe wet moet een impuls geven in de richting van meer vrijheid.

“Tot op heden stelde ik inderdaad vast dat de toekomstige erfgenamen veel te weinig betrokken werden in de successieplanning. Het wordt tijd dat het algemene kader verandert, zodat de dingen minder eenzijdig verlopen. Ook al is dat niet verbazingwekkend, als we bedenken dat het onderwerp waarover het gaat te maken heeft met de dood, met geld en met de liefde in een familie. Die cocktail kan behoorlijk explosief zijn”,

geeft François Derème glimlachend aan.

Volledig artikel en bron: LegalWorld

 

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich