Bespreking van 2 recente Europese beslissingen het kader van de eenmaking van de digitale markt.

Geo-blocking - Verordening 2018/302 eist van handelaren dat zij voor alle Europese burgers dezelfde toegang tot hun producten en diensten bieden, ongeacht de plaats van de connectie op het internet.

De portabiliteit van digitale diensten in de hele Europese Unie : consumenten die voor online-contentdiensten in hun thuisland hebben betaald, krijgen vanaf 1 april 2018 toegang tot deze diensten wanneer zij zich naar een andere lidstaat begeven.

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Zie ook: Geoblocking: e-handel in de EU ontsluiten

Gerelateerde opleiding

Meer weten over de e-commerce?

Op 05.06.2018 gaat onze studienamiddag 'Informatieverplichtingen in het kader van e-commerce' door.  Mr. Ruben Roex van time.lex zal dan o.a. de algemene voorwaarden in het kader van een e-shop verder onder de loep nemen.