Hoe zit het met uw eigendomsvoorbehoud indien u buitenlands cliënteel heeft en goederen levert over de grenzen heen? Houdt uw eigendomsvoorbehoud dan nog stand? Om hier een antwoord op te bieden, hebben wij een vergelijking in hoofdlijnen gemaakt tussen het eigendomsvoorbehoud onder het Belgisch, Nederlands en Duits recht.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law