Een eerste bespreking van het voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI « De verbintenissen » in het nieuw Burgerlijk Wetboek - zoals opgesteld door de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht opgericht bij ministerieel besluit van 30 september 2017.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

De tekst van het voorontwerp vindt u hier.