In het kader van de hervorming van het Burgerlijk wetboek, werd de publieke consultatie over het verbintenissen-, bewijs- en goederenrecht ondertussen afgerond.

Na aanpassing van de teksten, gaf ministerraad op 30 maart 2018  haar goedkeuring  aan het voorontwerp van wet van het verbintenissenrecht.

Een eerste overzicht van de artikelen inzake de definitie van het contract en een aantal opgesomde contracten.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be