Na 5 jaar 'Bewindwetgeving' (Wet van 17 maart 2013) achtte de wetgever de tijd rijp voor nieuwe modernisering en informatisering.

Dat gebeurde bij de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie waarvan de bepalingen, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, in werking traden op 1 maart 2019.

Deze wet zorgt voor eenvoudigere procedures, permanente evaluatie en meer evenwicht.

Volledig artikel en bron: Speyck advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 15 oktober 2019 zal Mr. Sara Aelbrecht een update geven m.b.t. dit thema: "Actualia Bewind" met daarin o.a. ook aandacht voor de recente wijzigingen.