Een KB van 30 juli 2018 bevat de werkingsmodaliteiten van het ‘centraal register van de uiteindelijk begunstigden’ (het Ultimate Beneficial Owner-register, afgekort UBO-register). Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018.

In het UBO-register zal alle informatie zitten die ‘vennootschappen en andere juridische entiteiten’ en trusts over hun uiteindelijk begunstigden verplicht hebben ingezameld. De ‘Administratie van de Thesaurie’ van de FOD Financiën zal het UBO-register houden.

Hoewel dit KB in werking treedt op 31 oktober 2018, en dus de gegevens een eerste maal voor 30 november 2018 moesten worden ingediend, blijkt uit de aanbevelingen van de FOD Financiën dat deze deadline verschoven is naar 31 maart 2019 ...

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Lees hier de tekst van het nieuwe KB:

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 14 augustus 2018. 

 

Meer weten? De FOD Financiën publiceerde een FAQ - u kan deze consulteren via deze link