INHOUDSTAFEL

  1. Algemeen
  2. De begrippen van de definitie ontleed
  3. Wie is ondernemer of onderneming?
  4. Enkele concrete voorbeelden
  5. Het moment van beoordeling van de bevoegdheid
  6. Beroepbaarheid
  7. Summiere procedure om betaling te bevelen
  8. Keuzerecht voor de aanlegger die geen ondernemer of onderneming is

Bron: LegalNews.be