Op 20 april 2017 werd het wetsontwerp "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht ingediend. Hoewel het Federaal Parlement het wetsontwerp nog moet goedkeuren,  wordt de inwerkingtreding wel voorzien tegen uiterlijk 1 september 2017.

De bestaande wetgeving met betrekking tot insolvabiliteit wordt gemoderniseerd, aangepast aan de Europese regelgeving en als een coherent geheel ingevoegd in het Wetboek van Economisch Recht.

Een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe elementen van het wetsvoorstel, zoals de uitbreiding naar o.m. de vrije beroepen, het ‘stil’ faillissement, en de modernisering van de procedure.

Volledig artikel en bron: Peeters advocaten

Gerelateerde opleiding

Op onze Gentse en Leuvens wetsdagen in juli en onze Juristendagen in augustus staan er sessies rond insolventierecht op het programma waarbij eveneens aandacht zal gegeven worden aan de hervormingen. Neem een kijkje op onze zomerwebsite!