Een recente bijdrage in het Nieuw Juridisch Weekblad biedt een concreet overzicht van de geplande hervormingen van het vennootschapsrecht, door stil te staan bij de meest in het oog springende wijzigingsvoorstellen.

Hierbij wordt eveneens aandacht besteed aan de inwerkingtreding en het overgangsrecht.

Daarnaast evalueren de auteurs de voorstellen en gaan ze in op een aantal kritische geluiden die met betrekking tot de ontwerpen vallen op te tekenen, maar nogal overtrokken lijken.

Diederik BRULOOT, Hans DE WULF en Kristof MARESCEAU, "Hervorming vennootschapsrecht. Overzicht en evaluatie", NjW 2018, afl. 383, 414-429.

Bron: website NjW

Gerelateerde opleiding

Het nieuwe vennootschapsrecht komt uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!