De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Het voorontwerp gaat nu naar de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De ministerraad keurt daarenboven een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorontwerp verzekert dat de neutraliteit op fiscaal vlak gewaarborgd wordt. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad - 25 mei 2018

Op diezelfde Ministerraad werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting bepaalt.

Dit voorontwerp (dat nog naar de Raad van State moet voor advies) voorziet in de logische aanpassing van het fiscaal recht naar aanleiding nieuw wetboek vennootschappen.

Zie ook LegalNews.be:

 

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe vennootschapsrecht komt uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!