In deze bijdrage - naast de afschaffing van de voormelde vennootschapsvormen - aandacht voor de verdwijning van  het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.

We noteren ook de verwachte timing én het overgangsrecht:

De publicatie van het nieuwe wetboek wordt dit najaar verwacht.

Nieuwe vennootschappen vallen onmiddellijk onder de nieuwe wetgeving; bestaande vennootschappen krijgen tot 1 januari 2020 om zich in regel te zetten. Vennootschappen met een vennootschapsvorm die verdwijnt, genieten van een overgangsperiode van 10 jaar - zij blijven gedurende die tijd onderworpen aan de 'oude' wetgeving maar moeten zich gedurende deze tijd dus ook 'omvormen'.

 

 

Volledig artikel en bron: Ramboer-Steen