De wetgever heeft in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht een aantal wijzigingen voorzien voor de geschillenregeling.

Bedoeling is om een aantal onduidelijkheden en knelpunten weg te werken, hierbij wordt niet echt geraakt aan de essentie van de procedure.

Een bespreking van de belangrijkste wijzigingen van de hervorming: technische wijzigingen; uitbreiding van de bevoegdheden van de voorzitter; peildatum voor prijsbepaling ...

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen blikt mr. Brecht Lambrecht vooruit: welke procedures zullen in de toekomst gehanteerd kunnen worden bij de gedwongen overdracht van aandelen? 

Sessie 13 - De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders: welke toekomst voor de meest toegepaste procedures binnen het vennootschapsrecht? - Gent (Lochristi) - 28.08.2018