LegalNews.be polste bij Paul Van Eesbeeck naar de perspectieven die de daling van de vennootschapsbelastingtarieven kan inhouden op vlak van alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn vennootschap.

"Is het idee om winst in de vennootschap te reserveren (en een bijhorende liquidatiereserve aan te leggen), die dan later uitgekeerd kan worden als een aanvulling voor het pensioen vanaf 2018 weer een optie (een alternatieve vorm van ‘interne pensioenopbouw’)?"

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleiding

Dit thema zal door dhr. Paul Van Eesbeeck zeker verder behandeld worden

– tijdens zijn sessie ‘Wat is de impact van het zomerakkoord op aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen?’ op de studiedag ’De fiscale hervormingen van 2017: 4 bijzondere items onder de loep’ op donderdag 14 december 2017 in Sint-Niklaas

– tijdens de studienamiddag ‘Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018: een stand van zaken’ op dinsdagnamiddag 30 januari 2018 in Kontich