Op vrijdag 22 december 2017 heeft het Parlement de teksten voor de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd.

Gespreid over de volgende drie jaren zullen een aantal grote wijzigingen doorgevoerd worden. In deze bijdrage worden de aanpassingen per jaar voorgesteld en toegelicht.

Zie ook: Wetsontwerp tot hervorming van de vennootschapsbelasting - doc 54/2864/006 - 22 december 2017

Volledig artikel en bron: Tiberghien