Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 bevatte de ambitie om het registratierecht te vereenvoudigen. 

Op 21 maart 2018 werd een ontwerpdecreet ingediend, dat ondertussen reeds besproken werd in de Commissie Financiën.

Voornaamste bepalingen:

  • Nieuw verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning, met een nieuwe rechtenvermindering voor woningen met een beperkte waarde
  • Nieuw gezinstarief geënt op de voorwaarden geldend voor het abattement
  • Extra voordeel voor energetische renovaties
  • ...

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Zie ook: Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

Gerelateerde opleiding

De hervormingen die van kracht zullen worden op 1 juni 2018, worden concreet toegelicht tijdens onze webinar 'De nieuwe regeling registratierechten' - die doorgaat op 08.05.2018 en gegeven wordt door mr. Rosanne Van Gael, advocaat bij Cazimir.