De Ministerraad geeft groen licht aan de voorstellen van Geens over de hervorming van het Vennootschapsrecht.

De modernisering van het vennootschapsrecht wordt met dit voorstel ingezet. Kernwoorden zijn vereenvoudiging en flexibilsering.
Het voorontwerp zoals thans goedgekeurd door de ministerraad beoogt de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Hiermee wordt ingespeeld op Europese evoluties en nieuwe tendensen zoals 'mobielere' vennootschappen.

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad

Gerelateerde opleiding

Over de geplande hervormingen in het vennootschapsrecht, zal prof. Philippe Ernst het hebben tijdens zijn sessie op de Juristendagen.