De minister wijst erop dat er voor de verenigingen van ondernemingen in feite niets verandert ten opzichte van de bestaande situatie. Het zal in laatste instantie nog steeds aan de rechter toekomen om uit te maken of de vereniging kan worden gekwalificeerd als een feitelijke vereniging of als een maatschap.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be