De nieuwe regeling geldt enkel voor de levensverzekeringen die niet tot de tweede pensioenpijler behoren.

De nieuwe regeling betreft dus hoofdzakelijk derdepijlerlevensverzekeringen (pensioensparen en ‘klassiek langetermijnsparen’), tak 21-spaarverzekeringen en tak 23-beleggingsverzekeringen, maar uitdrukkelijk niet de groeps- en IPT-verzekeringen, en evenmin de VAPZ-, Riziv- en POZ-contracten.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Paul Van Eesbeeck licht één en ander verder toe in zijn sessie 'De begunstigingsclausule in een levensverzekering. Erfbelasting en successieplanning via beleggingsverzekering' op onze jaarlijkse themadag "Verzekeringsrecht" die doorgaat op 15.06.2018 in Gent.

De hervormingen binnnen het huwelijksvermogensrecht komen dan weer uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen. Op 05.07.2018 geeft Mr. Ann Maelfait tijdens haar studienamiddag de nodige toelichting bij de ophanden zijnde wijzigingen.