De huidige regels inzake professioneel gerelateerde goederen in het wettelijk stelsel zijn een bron rechtsonzekerheid en worden vaak ervaren als onbillijk.

Het voorstel om het huwelijksvermogensrecht te hervormen bevat maatregelen die streven naar een evenwicht tussen de vrijwaring van de beroepsautonomie van de beroepsuitoefenende echtgenoot en een correcte allocatie van deze beroepsinkomsten.

Mr. Pignolet licht dit aspect van de hervorming verder toe.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de Studiedag ‘Familiaal vermogensrecht’ zal mr. Dominique Pignolet één van de vier sessies verzorgen, meer bepaald de sessie ‘Het statuut van aandelen, beroepsgoederen en cliënteel onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht’.

Deze studiedag gaat door in Gent op 17.05.2018 of in Kontich op 07.06.2018.