Het Parlement bespreekt momenteel een wetsvoorstel dat het huwelijksvermogensrecht aanpast. Het is de bedoeling dat de vernieuwingen samen met het hervormde erfrecht in werking kunnen treden - op 1 september 2018 m.a.w.

In deze bijdrage worden de voorgestelde aanpassingen m.b.t. het stelsel scheiding van goederen besproken. 

Volledig artikel en bron: Delboo (nieuwsbrief januari)