Een KB van 26 april 2018 bevat nieuwe regels en barema’s voor de berekening van erelonen en kosten van curatoren en andere insolventiefunctionarissen.

Deze nieuwe regels en barema’s treden in werking op 1 mei 2018. 

Het is van toepassing op lopende insolventieprocedures waarin de curator het verzoek tot toekenning van een ereloon en een kostenvergoeding nog niet heeft neergelegd, vanaf 1 mei 2018.

De provisies die de insolventiefunctionaris reeds ontvangen heeft, worden op de uiteindelijke kostenstaat verrekend.

Bron: Koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, BS 27 april 2018.

Voor een grondige bespreking - zie: Koninklijk Besluit inzake vergoeding insolventiefunctionarissen: het eerste commentaar - Corporate Finance Lab

 

Gerelateerde opleiding

 

Tijdens onze Zomerse wetsdagen komen de hervormingen van het insolventierecht aan bod op vrijdag 06.07.2018:

- De hervormingen in het nieuwe insolventierecht (Mr. Dave Mertens & Mr. Joost Bats)

- Aansprakelijkheid bestuurders binnen nieuw insolventie/vennootschapsrecht (Mr. Rik Galle)